Sứ mệnh và Tầm nhìn
 

sứ mệnh

Mang đến cho học sinh một chương trình giáo dục toàn diện và đầy thử thách nhằm chuẩn bị hành trang cho các em bước vào một thế giới luôn thay đổi, đồng thời phát triển khả năng học tập suốt đời để giúp các em sẵn sàng đảm nhận những trọng trách và đáp ứng được những kỳ vọng đối với thế hệ công dân toàn cầu.

tầm nhìn 

Trở thành ngôi trường Sáng tạo, Thông minh và Hài hòa, đẩy mạnh việc Học sâu và Học tập thích ứng, nhằm đào tạo học sinh trở thành những nhà Hành động, Tư duy và Lãnh đạo có tư duy toàn cầu và sáu giá trị cốt lõi của nhà trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN