Liên hệ

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

Website: lsts.edu.vn

Email:  info@lsts.edu.vn

 

CƠ SỞ THCS

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5411 0040

 

CƠ SỞ THPT

Địa chỉ: Số 1, đường Raymondienne, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5416 5929

LIÊN HỆ
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN