Học bổng

  HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LAWRENCE S. TING

  • Là học bổng dành cho học sinh có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc khi các em học tập tại trường Đinh Thiện Lý.
  • Học bổng được xét cấp theo từng học kỳ dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở học kỳ liền trước đó. Trường hợp học sinh trúng tuyển vào lớp 6 hoặc lớp 10 thì học bổng của học kỳ I sẽ được xét cấp dựa trên thành tích học tập và rèn luyện ở cấp học liền trước đó của học sinh.
  • Học sinh được cấp học bổng sẽ nhận hiện kim với định mức từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/học kỳ tùy theo khối lớp.

 HỌC BỔNG HIẾU HỌC LAWRENCE S. TING

  • Là học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập và rèn luyện nổi trội khi các em học tập tại trường Đinh Thiện Lý.
  • Học bổng được xét cấp theo từng cấp học dựa trên gia cảnh và thành tích học tập, rèn luyện của học sinh.
  • Học sinh được nhận học bổng thông qua hình thức miễn đóng toàn bộ học phí và tùy theo hoàn cảnh được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn phần sinh hoạt phí khi học tập tại trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN