Hình ảnh học sinh

Hình ảnh học sinh LSTS là chính sự khắc họa phẩm chất của các em. Nhà trường cung cấp cho học sinh chương trình đào tạo mang tính hệ thống với những nội dung phong phú, đa dạng. Các chương trình này giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển vượt trội về mặt học thuật và trau dồi nhân cách tốt hơn. Không những thế, tất cả các hoạt động học tập đều giúp các em trau dồi sáu năng lực toàn cầu (6Cs: Character, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, Critical Thinking) và sáu giá trị cốt lõi (Vượt trội, Tôn trọng, Trung thực, Trách nhiệm, Cân bằng và Phục vụ).  Nhằm đạt được hình ảnh học sinh là Doer, Thinker, Leader, LSTS bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức và năng lực để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại, hướng đến hình mẫu là những công dân toàn cầu có khả năng học tập suốt đời. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN